گنجینه سوالات
آشنایی با نمونه سوالات دوره متوسطه اول و دوم 
قالب وبلاگ

املای دوم راهنمایی

نمونه سؤالات املای غیر تقریری پایه‌ی دوم راهنمایی

با توجّه به معنی املای کدام کلمه درست است؟

الف – نغز : نیکو                     ب – هور : خوبان بهشتی                          ج -  صواب : پاداش                                     د – رایهه : بوی خوش

باتوجّه به معنی املای کدام کلمه نادرست است؟                                                                                                                                       الف – آذرم : شرم و حیا                    ب –  عصار ه:  چکیده                     ج -  اسرار : رازها                               د –  تماثیل : شکل ها

جای خالی هرجمله را با شکل صحیح کلمه کامل کنید .

الف – در زیبایی های بهار .............. کنید . ( تحمّل -  تعمّل – تأمّل )

ب – بهار فصل تجدید ..............طبیعت است . ( حیاط – حیات )

ج – در بهار درختان با وزش هر نسیم به ................. در می آیند . ( اهتزاز – اهتزاض )

د- فواصل میان درختان باغ ، .................. از انواع درختان و اقسام میوه است . ( مستور – مسطور – مصتور – مصطور )

با توجّه به کلمات هم معنی داخل پرانتزها حرف افتاده ی هرکلمه را بنویسید .

الف – مشاهده ی مناظر زیبا ، چشم را نیرو و دل را نشا.... می بخشد . (شادابی و طراوت )

ب-  به دنبال ت.....وّل در باورها ، ذهن و زبان و نگرش جامعه نیز تغییر می یابد . (تغییر و دگرگونی )

کدام واژه به (   -ّ ) نیاز ندارد .

الف- تربیت                    ب- موقر                             ج – منزه                        د – طلاب

در ترکیبات و کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

هیران وسرگردان -  صحن خانه ها – بقض گلو – غل غل سماور – مأموران سلیب سرخ

الف – یک مورد          ب- دو مورد                 ج – سه مورد                  د-  چهار مورد

در متن زیر ده غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و شکل درستشان را بنویسید .

دوران حکومت پهلوی با خفه قان و اسطبداد همراه بود .

محسن گاه نگاهش به دست های مادر بود که دانه های قرمز انار را از پوست جدا می کرد و گاه به دانه های تصبیح که بین انگشتان مادر بزرگ می لقزید .

تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید ،دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند بسربرید .

مردمان این سرزمین اسامی فرزندان خود را از نام های اعمّه و اولیا و اوصیای دین  خود یا ادیان دیگر یا اناوینی که بیانگر تقوا و فظیلت باشد ، انتخاب می کنند .

بهار که می آید ، هر شاخه گویی دست خاهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است ؛آسمان هم البتّه سخاوتمند می شود .

 

1-                                        2-                                         3 -                                   4 -                                                                                                                                                       5 -                                         6-                                  7 -                                         8 -                9 -                                 10 -   

 

   در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

سخنران مسجد محلّه پیش نهاد کرد شب‌ها به پشت بام برویم و برای  .......    به آن حکومت ظالم و ....... «الله‌اکبر» بگوییم.

الف) احتراز- فاسد        ب) اعتراز- فاسد       ج) اعتراض – فاسد   د) اعتراز – فاصد  

   املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

 الف) قدرت کاذب        ب) بغض وکینه    ج) قلم صحر آمیز  د) تشتّت آرا 

الف) هدهد صبا   ب) هوش و زکاوت    ج) مظاهر آفرینش   د) عشق و عاطفه 

  با توجّه به معنی املای کدام گزینه درست است؟

الف) اصرار : رازها   ب) فراق : آسایش   ج)صحن : عرصه  د) منهصر‌: محدود 

    در کدام گزینه علامت تشدید نادرست است؟

الف)تجمّل  ب) شفقّت  ج)موقعیّت های مهم  د)عزّت وافتخار 

    کلمات هم‌آوا را در جای درست به کار ببرید.

 کار ......... و درست آن است که برای کسب ......... و پاداش آخرت تلاش کنیم. (ثواب – صواب )

 پرنده‌ای ........ از درخت فرود آمد. ( خرد – خورد )

   در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید.

 مرد فقیه مسئله را باز گفت و سپس از جای ........ و دوست بیمار را ترک کرد. (برخواست- برخاست )

 اثر ............ هم نشین بر منش  وکردار انسان مهمّ و عمیق است. ( گذاری – گزاری )

   در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را در جدول زیر بنویسید.

       فرمان روا روی به فرزندان کرد و گفت : «ای فرزندان، حال شما در  زندگی این چنین است. تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند به سربرید».

     در ایران، نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد. در حضور کسانی که احترامشان واجب و لازم است، زانووان را به زمین می­زنند وموقّر ومتین می­نشینند.

     تابستان نیز به ضرورت کم­کم جای خود را به پاییز می­دهد. درختان از پوشش سبز خود عریان می­شوند وگویی با اهتزاض برگ­های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد شعله می­کشند وهزار رنگ با هم درمی­آمیزند.

     شما تصوّری از آینده­ی خود دارید؛ حتماً در آن تصویر رویایی به زندگی شیرین وموفّق می اندیشید. به شغل خوبی فکر می کنید که درآمدی عالی نسیب شما می­کند.

 

[ پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ ] [ 13:25 ] [ بهنام ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.